• Damlasu Soğutma
  • Damlasu Soğutma
  • Damlasu Soğutma
Damlasu Soğutma Damlasu Soğutma Damlasu Soğutma Damlasu Soğutma
Teknik Doküman > Kule Terminolojisi > 

Kule Terminolojisi

ISIL KAPASİTE:
Soğutma kulesinin su miktarı olarak yapabileceği soğutma kapasitesi (m3/h)

SOĞUTMA ARALIĞI:
Soğutma kulesine giren suyun sıcaklığı ile kuleyi terk eden su sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkı

YAKLAŞIM ARALIĞI:
Soğutma kulesini terk eden suyun sıcaklığı ile havanın yaş termometre sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkı . Kule dizaynı yapılırken yaklaşım aralığı, kule büyüklüğünü ve maliyetini tespit etmede önemli bir faktördür.

SÜRÜKLENME KAYBI:
Hava akımı ile birlikte atmosfere atılan su miktarı. Su damlaları dolgudan çekilen hava ile birlikte atmosfere atılır Sürüklenme kaybı buharlaşma ile kaybolan su miktarını içermez. Uygun kule dizaynı sürüklenme kaybını minimize edebilir. Sürüklenme kontrol edilmelidir çünkü buharlaşma yoluyla oluşan su kaybından farklı olarak sürüklenme olayında , su kimyasalları ve diğer kirli maddeleride içerdiğinden çevreye olumsuz etki yapar.

ISI YÜKÜ:
Soğutma kulesinde sirkülasyon suyundan atılan ısı miktarı (kcal/h). Isı yükü kule boyutlarını ve maliyeti belirleyen önemli faktörlerdendir.

YAŞ TERMOMETRE SICAKLIĞI:
Suyun teorik olarak buharlaşma yoluyla ulaşabileceği en düşük sıcaklık. Yaş termometre sıcaklığı, buharlaşma yolu ile soğutma yapıldığından kule seçimini ve dizaynını etkileyen aşırı derecede önemli bir faktördür.

KURU TERMOMETRE SICAKLIĞI:
Soğutma kulesine giren havanın sıcaklığıdır.

ÇEVRE SICAKLIĞI - ORTAM SICAKLIĞI:
Termometre ile ölçülen havanın kuru termometre sıcaklığıdır.

POMPALAMA YÜKSEKLİĞİ:
Soğutulan suyu, soğutma kulesi havuzundan sisteme ve tekrar kuleye pompalamak için ihtiyaç duyulan basınç.

TAKVİYE SUYU (MAKE UP):
Blöf, sürüklenme ve buharlaşma yolu ile kaybolan su miktarını takviye etmek için gerekli olan su miktarı.

BLÖF KAYBI:
Suyun eriyen katı madde konsantrasyonunu, geçerli bir limitin altında tutulabilmesi için sirkülasyon suyunun bir kısmı deşarj edilir. Buharlaşmanın sonucunda , eriyen katı madde konsantrasyonu blöf yapılmadığı takdirde sürekli olarak artacaktır.

BAĞIL NEM:
Belirli bir sıcaklıktaki hava kütlesinin içinde bulunan nem miktarının, o sıcaklıkta alabileceği en fazla nem miktarına oranıdır.Bağıl nem havanın neme doymaoranını veya nem açığını verir.

RESİRKÜLASYON:
Soğutma prosesi esnasında atmosfere atılan buharın taze hava giriş kısmından tekrar kuleye girmesi