• Damlasu Soğutma
  • Damlasu Soğutma
  • Damlasu Soğutma
Damlasu Soğutma Damlasu Soğutma Damlasu Soğutma Damlasu Soğutma
Teknik Doküman > Kule Çalışma Prensibi > 

Kule Çalışma Prensibi

Bir soğutma kulesinin amacı sudan ısıyı sürekli olarak uzaklaştırmaktır. Bu amaca ulaşmak için, su modern olarak dizayn edilmiş dolguların üzerine homojen olarak püskürtülür. Bağıl nemi düşük olan hava, dolguların üzerinden suyun akışına ters yönde pancur seviyesinden çekilerek atmosfere atılır.

Suyun soğutulması, büyük oranda buharlaşma ve kondüksiyon yoluyla olur.

Hava kulenin alt kısmında pancur seviyesinde kuleye girerek dolguların üzerinden fan aracılığıyla atmosfere atılır.

Sıcak su, soğutulmak üzere dolguların üzerine püskürtülerek havuzda soğutulmuş olarak toplanır ve sisteme gönderilir.

Soğutmayı tamamlaması amacıyla kule üç ana bölümden oluşur :

1- Üst Kısım : fangrubu, eliminatör, sıcak su dağıtım sistemi, servis penceresi
2- Orta Kısım : Dolgu ve destek yapı
3- Alt Kısım : Soğuk su havuzu, pompa emiş filtresi, drenaj, taşma gibi kısımlardan oluşur.