• Damlasu Soğutma
 • Damlasu Soğutma
 • Damlasu Soğutma
Damlasu Soğutma Damlasu Soğutma Damlasu Soğutma Damlasu Soğutma
 • Damlasu Soğutma
 • Damlasu Soğutma
 • Damlasu Soğutma
 • Damlasu Soğutma
Damlasu Soğutma
Damlasu Soğutma Kuleleri
Damlasu Soğutma Kuleleri, Demir-Çelik, Maden, Otomotiv, Enerji, gibi ağır sanayi sektörleride dahil olmak üzere Gıda, HVAC, Plastik gibi her türlü sektöre yönelik olarak deneyimli, genç ve yenilikçi mühendis kadrosu ile, kısa zamanda Yurtiçi ve Yurtdışı  önemli projelere başarı ile imzasını atmıştır.

Su Soğutma Kulesi Sistemleri İle Gereksiz Isı Sistemden Uzaklaştırılır


Su soğutma kuleleri, çeşitli tesislerde kullanılarak ısınan suların yeniden kullanılmasını sağlamak için soğutulmasına yarayan, gereksiz ısıyı sistemden uzaklaştıran sistemlerdir. Soğutma kulesi üstte veya yanda bir fan grubu, Dolgu grubu, su dağıtım grubu, eliminatör grubu hava giriş grubu, hava çıkış bacası ve bunları taşıyan bir yapıdan oluşur.


Su Soğutma Kuleleri Sanayinin Bir Çok Soğutma İhtiyacını Karşılamaktadır


Su soğutma sistemleri Termik Santrallarde, Doğal Gazlı Çevrim Santrâllerinde, Rafinerilerde, Petro Kimya tesislerinde, Demir Çelik fabrikalarında açık ve kapalı dolaşımlı sistemlerde, İlaç Endüstrisinde, Gıda Endüstrisinde, HVAC sistemlerinde ,soğutma gruplarında, Plastik enjüksiyon makinaların da ve sanayinin bir çok soğutma ihtiyacında kullanılmaktadır.


Su Soğutma kulesi işlevlerini görme anlamında iki türlüdür. Buharlaşmalı tip (evaporatif cooling tower) soğutma kulesi ve kuru tip (Dry cooler veya air condenser) soğutma kulesi.


Buharlaşmalı tip soğutma kulesi genelde sadece soğutma kulesi olarak anılır. Isı enerjisi bu tipte yaklaşık % 80 nispetinde buharla (evaporasyon yoluyla) % 20 nisbetinde temas (kondüksiyon) yoluyla dışarı atılır. Kuru tip kuleler kapalı sistem olup ısının tamamı kondüksiyon yoluyla dışarı atılır.


Evaporatif Kuleler (buharlaşmalı kuleler) çeşitli tiplere ayrılır.

Hava çekişi açısından;


 • A- Doğal çekişli kuleler (Naturel Draft)
 • B- Cebri kuleler (Mechanical Draft )

B- Cebri Kuleler hava yönü açısından 2 ye ayrılır.


 • B-1- Cebri çekişli kuleler (Induced draft)
 • B-2- Cebri itişli kuleler (Forced draft)

C- Cebri çekişli kuleler kuramsal açıdan 3’e ayrılır


 • 1- Karşı akışlı kuleler
 • 2- Çapraz akışlı kuleler
 • 3- Paralel akışlı kuleler

 • Cebri kulelerde çok yaygın olarak aksiyel ve kısmen radyal fan kullanırlar.

  Su Soğutma Sistemleri Çalışma Prensipleri Açısından Değerlendiirilmelidir

  Havanın dolgu bölgesinde sıcak su ile karşılaşması sureti ile entalpisi ve içine su alma kapasitesi artar. Havanın buhar şeklinde fan bacasını terk etmesi ile buharlaşma gizli ısısı ile suyun sıcaklığının büyük bir kısmı düşürülmüş olur.

  Karşı akışlı su soğutma sistemleri hava su karışımı 180° çapraz akışlı soğutma kulelerinde ise 90° dir. Karşı akışlı kuleler hem teorik, hem pratik açıdan özellikle son yıllarda çapraz akışlı kulelere üstünlük sağlamışlardır.

  Soğutma kulelerinin dizaynında 4 ana parametre vardır.

  Sirkülasyon suyu debisi - m3/h veya GPM

  Sıcak su giriş sıcaklığı - °C veya °F

  Soğuk su çıkış sıcaklığı - °C veya °F

  Yaş termometre sıcaklığı - °C veya °F

  Soğutma kulesinin tasarımını yaparken suyun kimyasal özellikleri, kirlilik oranı, çevresel faktörler vs gibi hususlar dikkate alınmalıdır. Soğutma kulesi kapasite hesabı Q=m.Cp.Δt formula yardımı ile yapılır.

  Su soğutma sistemleri çeşitleri;

  soğutma kuleleri kapasitesinin büyüklüğüne göre Paket Tip Su Soğutma Kulesi ve İnşai Tip Su Soğutma Kulesi olarak ikiye ayrılır. Paket Tip Kuleler 500 m3/h sirkülasyon debisine kadar seçilebilir . İnşai Tip Kuleler 500 m3/h debiden daha büyük kapasitelerde dizayn edilir.

  CTP Paket Tipi Su Soğutma Kulesi; CTP Paket tip su soğutma kulelerimiz kolay bakım, yüksek performans ve mukavemet, optimum verimlilik ve düşük enerji sarfiyatı göz önünde tutularak özel olarak dizayn edilmiştir. Ana konstrüksiyon ve soğuk su havuzu, korozyona dayanımı yüksek CTP (Cam Takviyeli Polyester) Konstrüksiyonludur. Atölyemizde montajı yapılarak sevkiyatı yapılmaktadır.Bu seride yer alan su soğutma kuleleri Açık Çevrimli, Karşı Akışlı çalışma prensibine göre , Cebri çekişli veya Cebri itişli olarak dizayn edilmişlerdir.

  İnşai Tipi Su Soğutma Kuleleri; İnşai Tip su soğutma kulelerimiz kolay bakım, yüksek performans ve mukavemet, optimum verimlilik ve düşük enerji sarfiyatı göz önünde tutularak özel olarak dizayn edilmiştir. Ana konstrüksiyon korozyona dayanımı yüksek Pultruded CTP , Emprenyeli Ahşap veya Betonarme Konstrüksiyonludur. Soğuk su havuzu Betonarme Konstrüksiyonludur. Kule malzemeleri, montaja hazır şekilde fabrika sahasına sevkiyatı yapıldıktan sonra , kule montajı sahada yapılmaktadır

  Su soğutma sistemleri malzemeleri;


  Ana Konstrüksiyon
  • Pultruded CTP Ana konstrüksiyon
  • Emprenyeli ahşap Konstrüksiyon
  • Betonarme Konstrüksiyon
  • CTP El Yatırması
  • CTP Paket Kule
  • CTP (Cam Takviyeli Polyester)
  • Soğutma kulesinin Dolgu Sistemi

   PVC Film Tipi Dolgu ( petek dolgu)

   Polipropilen Sıçratma Tipi Dolgu

   (Splash Bars) Tipi Dolgu sistemi

   Izgara Tipi Dolgu

   PVC V Bar Dolgu

   PVC Boru Dolgu

   Polipropilen Bigudi Dolgu

   Raşing Halkası

   Kaset Dolgu

   Damlasu Dolgu

   Sıcak Su Dağıtım Sistemi

   CTP Oluk, CTP Ana Oluk , CTP Tali Oluk , Emprenyeli Ahşap Oluk , Çelik Kollektör

   CTP Kanal, CTP Ana Kanal , CTP Tali kanal

   PVC Boru, Polietilen Boru, CTP Boru, Çelik Boru vs

   Damla Tutucu Eliminatör Sistemi

   • Sinüsoidal Tip Eliminatör
   • Hücresel Tip Eliminatör
   • 2 geçişli eliminator
   • 3 geçişli eliminator

   Damlasu Eliminatör

   Fıskiye , Nozül

   Kademeli fıskiye

   Telli Fıskiye

   Vidalı Fıskiye

   Papatya Fıskiye

   Damlasu Fıskiye

   Damlasu Nozül

   Soğutma Kule soğuk su havuzu

   Betonarme havuz

   CTP havuz

   Su Soğutma Kulesi CTP Dış Kaplama

   Su Soğutma Kulesi Hava Giriş Panjuru

   Su Soğutma Kulesinin Mekanik Ekipmanı

   Tahrik Milli Sistem

   Direk Akuple Sistem

   Soğutma Hava Fanı

   Aksiyal Fan

   Radial Fan

   Sessiz Fan

   Redüktör

   Dişli Kutusu

   Tahrik Mili

   Kompozit Tahrik mili

   Çelik Tahrik mili

   Kaplin

   Kaplin Lastik Takozu

   Elektrik motoru

   Frekans Konvertörlü Motor

   Çift hızlı motor

   CTP Fan Bacası

   CTP Fan Silindiri

   Titreşim şalteri

   Mekanik Ekipman Şasesi

   Yağlama Borusu

   Su Soğutma Kulesi Teknik Terminoloji Açısındanda İncelenmelidir

   *Su giriş sıcaklığı ; ısınmış suyun kule giriş noktasındaki sıcaklığıdır .

   *Su çıkış sıcaklığı soğutulmuş suyun kuleyi terk ederken ölçülen sıcaklığıdır.

   *Yaş termometre sıcaklığı Kuleye giren taze havanın yaş termometre sıcaklığıdır. Bu sıcaklık havanın kuru sıcaklığı ve neminin fonksiyonudur.

   *Su Miktarı : Soğutma Kulesinde sirküle edecek su miktarıdır.

   *Soğutma Kulesi Kapasitesi: Kule su giriş çıkış sıcaklık farkı ile su miktarının çarpılması ile bulunur.

   *Kule hücresi : (Kule gözü) kulenin diğer hücrelerinden bağımsız çalışabilen hücresi.

   * Soğutma kulesinin performans testi : Soğutma kulesinin performansını ölçen bir testtir.

   CTI (Cooling Tower Institue) ATP 105 en geçerli olanıdır.

   Soğutma kulesinin Performans eğrisi metodu en çok kullanılan metodlardan birisidir.

   soğutma kuleleri sirküle suyu kimyasallarla temizlendiği gibi, mekanik ve elektroliz yolu ile temizlenmede uygulanan sistemlerdir.

   Soğutulacak suyun kapasitesinin tayininde önce soğutulacak makinadan ne kadar enerji çekileceği hesaplanır. Suyun kirlilik derecesi , giriş suyu sıcaklık değeri vs tüm hususlar dikkate alınır.

  Damlasu Soğutma
  Damlasu Soğutma
  Mühendislik Hizmetleri

  Soğutma ihtiyacınıza ve prosesinize uygun olarak  dizayn hesaplarını ve detay projelerini hazırlamaktayız. Soğutma kulesi konfigürasyonunun seçimi, malzeme ve dolgu tipine, müşterinin ihtiyaçlarına, soğutulan prosesin tipine, çevre koşullarına, su kalitesine, montaj mahalline...

  Damlasu Soğutma Damlasu Soğutma